home project over ons steun ons kom langs nieuws contactTim en Kim, de initiatiefnemers

Tim Tim Otte en Kim-Otte de Hoop zijn de initiatiefnemers van de duurzame camping Tim & Kim Village. Zij zijn in 2007 naar Ethiopië verhuisd om op 3 ha grond nabij het plattelandsdorpje Gorgora de camping te beginnen.

Al vanaf 2001 koesteren Tim en Kim Otte een droom: Naar Afrika verhuizen en een ontwikkelingsproject starten om de mensen daar persoonlijk te helpen. In 2005 wordt hun plan concreter: Ze komen in het Ethiopische dorpje Gorgora en spreken daar met verschillende mensen uit het dorp en met het dorpshoofd. Op anderhalve kilometer van het dorp, direct aan het Tanameer is land beschikbaar om een camping te beginnen. De fraaie ligging aan het meer en de nabijheid van twee toeristische routes maken de plek kansrijk. Bovendien is de dorpsgemeenschap enthousiast over het project en helpt de burgemeester mee om het land voor de camping beschikbaar te krijgen.

Stichting Tim & Kim Village
In 2005 is in Nederland de Stichting Tim & Kim Village opgericht. Deze stichting ondersteunt het werk op de camping Tim & Kim Village door fondsenwerving via donaties, sponsoring, subsidies en acties. De verkregen middelen worden ingezet voor investeringen op de camping zoals de bouw van een opleidingscentrum, de aanplant van groen en de aanschaf van zonnepanelen. Ook ondersteunt de stichting Tim & Kim Village projecten in het dorp zoals de aanleg van een drinkwaterbron en hulp aan het kleuterschooltje.

Download de statuten.

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village bestaat uit vijf leden. De bestuursleden doen hun werk volledig op vrijwillige basis en ontvangen geen loon of onkostenvergoedingen. Het bestuur streeft ernaar dat alle middelen die in Nederland worden verkregen voor 100% beschikbaar komen aan Tim & Kim Village in Ethiopië.

Dion Ket, Alkmaar, voorzitter
Klaas-Jan Koedijk, Alkmaar, vice voorzitter
Henny Smit, Heerhugowaard, secretaris
Remco v.d. Kort, Alkmaar, penningmeester
Erwin Vader, Zuid-Scharwoude, vormgever

Tim & Kim Village (Lodge & Campsite)
Stichting Tim & Kim Village heeft in Ethiopië de duurzame camping Tim & Kim Village opgericht. De camping is in eigendom van de stichting. Het management ligt momenteel bij Tim en Kim. Stichting Tim & Kim Village heeft inzage in de inkomsten en uitgaven. De camping heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten uit de camping worden weer geïnvesteerd in de camping en opleidingen voor het personeel. Bij winst vloeien de opbrengsten terug naar Stichting Tim & Kim Village. De stichting zet de middelen vervolgens in voor humanitaire projecten die ten goede komen aan de bevolking van Gorgora (conform de doelstellingen uit de statuten). Dit gaat via het Gorgora Development Board (zie hieronder).


Gorgora Development Board
In Gorgora is in 2010 het Gorgora Development Board opgericht Dit is een commissie die zorg draagt voor humanitaire hulp voor Gorgora. De commissie bestaat uit het dorpshoofd (burgemeester), het schoolhoofd, een vertegenwoordiger namens de vrouwen uit het dorp, een priester, een waterschapsbestuurder, een vertegenwoordiger namens de jeugd en Tim Otte. De commissie is opgericht om giften en/of opbrengsten uit de camping Tim & Kim Village op een verantwoorde manier te besteden. De commissie bepaalt welke projecten voor het dorp het meest urgent zijn en initieert en begeleidt de uitvoering van deze projecten. Hoewel de camping de eerste jaren nog geen winst zal opleveren, worden er dankzij giften al wel projecten voor het dorp uitgevoerd. Hierdoor kunnen urgente problemen zoals gebrek aan schoon drinkwater, alvast worden aangepakt.

ardes Machtigingskaart email