home project over ons steun ons kom langs nieuws contactKlik hier voor de laatste nieuwsbrief decemebr 2015

De duurzame camping die hulp bied
t
Tim & Kim Village is een camping van drie hectare groot, gelegen aan het Tanameer in het noorden van Ethiopië. Het is een duurzame camping die in het leven is geroepen om hulp te bieden aan het onderontwikkelde gebied Gorgora. De opbrengsten uit de camping (en bijbehorende lodges en restaurant) worden gebruikt om mensen uit Gorgora aan het werk te helpen en hen op te leiden voor werk in de toeristische sector. Ook worden opbrengsten gebruikt voor kleine projecten zoals het sponsoren van sportinitiatieven, activiteiten op de kleuterschool en het herstellen van bos op de kale heuvels rond de camping.Bedrijfsfilosofie
Onze missie is het helpen van de lokale bevolking. Dat doen we niet door mensen geld te geven, maar door hen een baan aan te bieden. Met een baan kunnen mensen hun familie onderhouden en zich ontwikkelen. Werkervaring en zelfbewustzijn zorgt dat mensen gaan nadenken over de toekomst en nieuwe mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. De camping Tim & Kim Village heeft geen winstoogmerk. Het geld dat we verdienen wordt weer volledig geïnvesteerd in het project: in het scheppen van banen en opleidingsmogelijkheden en in kleine projecten in de omgeving. Tim & Kim Village biedt momenteel aan zeventien mensen een baan. En het aantal banen groeit. De camping geeft economische ontwikkeling in het dorp. Al ons personeel komt uit het dorp en we nemen zoveel mogelijk producten af van de bevolking in Gorgora. Denk aan bouwmateriaal als bamboe, dakgras, bouwstenen, en levensmiddelen zoals vis, vlees en groenten. We vinden dat de economische ontwikkeling samen moet gaan met het behoud en herstel van ecologische waarden in de omgeving. We laten zien hoe je op een verantwoorde manier kunt omgaan met je leefomgeving (geen lozingen, afvalscheiding, stroom uit zonne-energie, bosherstel, gebruik inheemse boomsoorten). Het Ethiopian Environmental Agency (EEA) heeft ons een groen label gegeven.

Organisatie
Het algemeen management van Tim & Kim Village is in handen van ervaren vrijwilligers uit Nederland. Zij ontvangen een onkostenvergoeding en een bescheiden loon dat gekoppeld is aan de opbrengsten uit de camping. Tot 201
5 is sprake van een opstartfase waarbij Tim en Kim zelf het management voeren. We willen in 2020 volledig zelfvoorzienend zijn, waarbij we met inkomsten uit de camping 25 mensen een baan en opleiding aanbieden. Tot 2020 zijn we voor een deel van onze inkomsten nog afhankelijk van bedrijven en particulieren uit Nederland die Tim & Kim Village Lodge & Campsite een warm hart toedragen en ons werk financieel steunen.

Ook u kunt ons steunen.

ardes Machtigingskaart email